Trung tâm cấp chứng chỉ an toàn lao động

Trung tâm cấp chứng chỉ an toàn lao động

Trung tâm cấp chứng chỉ an toàn lao động
7.0 trên 10 được 9 bình chọn
Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế thường xuyên tổ chức các khóa học hse, khóa học qaqc, khóa học ISO 22000/HACCP, khóa nghiệp vụ tư vấn môi trường và khóa học vận hành và xử lý nước thải cho những bạn sinh viên, những anh chị đã đi làm có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, công việc đã và đang thực hiện.

[​IMG]
A. Mục tiêu

– Trang bị kiến thức tổng hợp về các vấn đề môi trường hiện nay con người đang đối mặt.
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường sống và các rủi ro, mối nguy ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất.
– Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường, các mối nguy, rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro.
– Áp dụng hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.
– Xây dựng sổ tay về hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
– Áp dụng đánh giá nội bộ trong các trường hợp điển hình tại doanh nghiệp.

B. Phương pháp giảng dạy
Thao tác lý thuyết
Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình
Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống
Thực hành đóng vai
Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

C. Đối tượng tham dự
Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
Cán bộ quản lý nhà nước về môi trường và an toàn.
Sinh viên năm 3, năm cuối của các trường đại học/cao đẳng, sinh viên mới ra trường các ngành về môi trường và An toàn.

[​IMG]
D. Nội dung

Module 1. Hệ thống pháp luật và quản lý môi trường trong doanh nghiệp

Tổng quan về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp
Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường: Báo cáo ĐTM, đề án BVMT, đăng ký kế hoạch BVMT, báo cáo giám sát môi trường.
Thực hiện quản lý chất thải công nghiệp: nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt.
Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, phân loại, xử lý về quản lý chất thải nguy hại, trách nhiệm của chủ nguồn thải.
Hướng dẫn thực hiện, khai báo với cơ quan nhà nước các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

Module 2.Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
Tầm quan trọng và lợi ích doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống ISO 14001.
Nhận diện các khía cạnh môi trường tại doanh nghiệp.
Đánh giá các khía cạnh môi trường – Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm.
Áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp.
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.
Cải tiến hệ thống quản lý môi trường EMS và ISO 14001.

Module 3. Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001

++ Một số khái niệm liên quan đến An toàn lao động (ATLĐ).

Khái niệm về bảo hộ lao động (BHLĐ).
Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ).
TNLĐ và phân loại TNLĐ trong nhà máy và dự án.
Vùng nguy hiểm, Khoảng cách an toàn.
Cơ cấu che chắn, bảo vệ, Cơ cấu phòng ngừa.
Tín hiệu an toàn, dấu hiệu an toàn.

++ Các quy định của pháp luật và hướng dẫn thực hiện công tác An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tổng quan về các quy định của pháp luật về công tác An toàn lao động.
Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn lao động
Hướng dẫn thành lập, chức năng và nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở, đội Sơ cấp cứu, An toàn vệ sinh viên…
Hướng dẫn lập kế hoạch công tác an toàn – vệ sinh lao động.
Hướng dẫn xử lý, điều tra, khai báo Tai nạn lao động trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện các chính sách cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác trang bị bảo hộ cá nhân trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.
Hướng dẫn quản lý các loại máy móc thiết bị trong nhà máy đặc biệt là các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặc về an toàn lao động.
Hướng dẫn quản lý hóa chất, xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng ngừa – ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác PCCC trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp: Khám sức khỏe định kỳ và khám bênh nghề nghiệp cho người lao động …

++ Giới thiệu một số kỹ thuật an toàn phổ biến trong SXCN

An toàn điện
An toàn làm việc trên cao
An toàn hóa chất
An toàn thiết bị nâng chuyển
An toàn thiết bị chịu áp lực
An toàn không gian kín
An toàn phòng chống cháy- nổ
Một số KTAT khác: An toàn thiết bị cầm tay, máy hàn điện …

++ Nhóm giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN trong SXCN

Các biện pháp cơ bản trong phòng ngừa & ứng phó các sự cố trong sản xuất
Bốn nguyên tắc vàng trong phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố trong sản xuất

++ Thiết lập và xây dựng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001

Nhận diện các mối nguy, rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp:
Đánh giá rủi ro theo OHSAS 18001:2007.
Quy trình quản lý rủi ro.
Phân tích và kiểm soát rủi ro.
Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp.

[​IMG]

Module 4. Hướng dẫn xây dựng các thủ tục – quy trình thực hiện ISO 14001 và OHSAS 18001

Hướng dẫn xây dựng chính sách môi trường – an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
Hướng dẫn xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu về môi trường – an toàn sức khỏe nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện.
Hướng dẫn xây dựng các thủ tục – quy trình thực hiện ISO 14001 và OHSAS 18001.
Hướng dẫn quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001.

Module 5. Hướng dẫn Đánh giá nội bộ và đánh giá bên thứ 3 theo ISO 19011:2011

Nguyên tắc đánh giá nội bộ và bên thứ 3
Các kỹ thuật đánh giá nội bộ
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ
Thực hành đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp cụ thể

[​IMG]

E. Các chứng chỉ sau khóa học

1. Chuyên gia đánh giá – kiểm soát Môi trường – An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HSE)
2. Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
3. Giảng viên: Học viên khóa học HSE được học trực tiếp từ các giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn quản lý chất lượng, môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, đây còn là những chuyên gia làm việc và học tập trong môi trường đa quốc gia nên sẽ chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích cho học viên.

Hình thức đăng ký:
– Đăng ký trực tiếp tại văn phòng chính: 408 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
– Đăng ký online và chuyển khoản

CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Trung Tâm Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế là cơ sở được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện và cấp Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Cục Quản lý An toàn – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan….) cho các đối tượng như: Người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về BHLĐ, An toàn vệ sinh lao động.

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

I. Đối tượng huấn luyện

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nhóm 2:

a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH (danh mục kèm theo).

4. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

II. Nội dung huấn luyện

1. Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a. Kiến thức chung như nhóm 1;

b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

III. Thời gian đào tạo và Học phí

1. Học phí học tập trung tại Viện như sau:

TT TÊN LỚP THỜI GIAN HỌC LẦN ĐẦU THỜI GIAN HỌC ĐỊNH KỲ
1 Lớp KTAT – VSLĐ nhóm 1 02 ngày

Chi phí: 300.000

01 ngày

Chi phí: 200.000

2 Lớp KTAT – VSLĐ nhóm 4 02 ngày

Chi phí: 250.000

01 ngày

Chi phí: 200.000

3 Lớp kỹ thuật sơ cấp cứu 01 ngày

Chi phí: 200.000

4 Lớp Kỹ thuật An toàn Điện  04 ngày

Chi phí: 400.000

02 ngày

Chi phí: 250.000

5 Lớp kỹ thuật An toàn vận hành thiết bị nâng 04 ngày

Chi phí: 400.000

02 ngày

Chi phí: 250.000

6 Lớp Kỹ Thuật An toàn vận hành thiết bị áp lực 04 ngày

Chi phí: 400.000

02 ngày

Chi phí: 250.000

7 Lớp Kỹ thuật An toàn leo cao 04 ngày

Chi phí: 400.000

02 ngày

Chi phí: 250.000

8 Lớp Kỹ thuật An toàn sử dụng hóa chất 04 ngày

Chi phí: 400.000

02 ngày

Chi phí: 250.000

9 Lớp Kỹ thuật An toàn hàn điện – hàn hơi 04 ngày

Chi phí: 400.000

02 ngày

Chi phí: 250.000

10 Lớp kỹ thuật an toàn trong vận hành, sử dụng gas khí đốt 02 ngày

Chi phí: 300.000

01 ngày

Chi phí: 200.000

11 Lớp kỹ thuật an toàn làm việc trên công trường xây dựng 04 ngày/đợt

Chi phí: 400.000

02 ngày/đợt

Chi phí: 250.000

12 Lớp kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi 04 ngày/đợt

Chi phí: 400.000

02 ngày/đợt

Chi phí: 250.000

13 Lớp huấn luyện cán bộ làm công tác an toàn – bảo hộ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp (nhóm 2) 06 ngày/đợt

Chi phí: 1.600.000

03 ngày/đợt

Chi phí: 1.000.000

14 Lớp đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động 06 ngày/đợt

Chi phí: 2.800.000 đồng/người/đợt

2.  Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức đào tạo inhouse cho đơn vị xin liên hệ 0919.936.008 để được báo giá tốt nhất.

IV. Hồ sơ đăng ký huấn luyện bao gồm:

1. Bản photo Chứng minh thư nhân dân;

2. Thông tin cá nhân bao gồm: Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Số CMND, Công việc.

3. Ảnh màu (3 x 4) cm: 02 hình.

V. Chứng chỉ/Chứng nhận An toàn Lao động

Kết thúc khóa học học viên đạt yêu cầu sau bài kiểm tra được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

(Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động)

 

Gọi 0903.710.352 (24/24) hoặc ĐĂNG KÝ để nhận TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI/b>

Đăng ký tư vấn