Khóa học an toàn lao động

Khóa học an toàn lao động

Khóa học an toàn lao động
8.0 trên 10 được 10 bình chọn

Nội Dung Chính [Hide]

Khóa học về huấn luyện an toàn lao động :

huấn luyện an toàn lao động

OHSAS 18001:2007

        ˜ Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp

 1. Mục tiêu

Giúp cho học viên :

 • Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQL An toàn Sức khỏe theo OHSAS 18001:2007
 • Kỹ năng kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cách cải tiến việc thực hiện OHSAS để giảm thiểu rủi ro tới con người trong doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đánh giá nội bộ.
 • Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến.
 • Thực hành các nghiên cứu điển hình, bài tập tình huống, bài tập đóng vai.
 1. Phương pháp giảng dạy
 • Thao tác lý thuyết
 • Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình
 • Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống
 • Thực hành đóng vai
 • Chia nhóm, thực hành đánh giá thử
 1. Đối tượng tham dự
 • Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cấp cao ; Các nhà quản lý cấp trung, cấp cao; Giám đốc chất lượng..
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy, bệnh viện, trường học,..
 • Sinh viên các ngành môi trường, Bảo hộ lao động, kỹ thuật, cơ khí, xây dựng,….
 1. Nội dung

Tổng quan về Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007

Những vấn đề chung về Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp:

 • Sức khỏe nghề nghiệp là gì?
 • Các yêu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động
 • Quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn của OHSAS 18001:

 • Mục đích và phạm vi áp dụng
 • Chính sách OHSAS
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro
 • Chuẩn bị sẵn sàng & đối phó với tình trạng khẩn cấp
 • Thực hiện và điều hành
 • Kiểm tra
 • Xem xét của lãnh đạo

Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

 • Điều kiện cần và đủ khi áp dụng
 • Kế hoạch triển khai áp dụng
 • Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)
 • Bài tập thực hành

Áp dụng HTQL An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001 tại doanh nghiệp

 • Mô hình áp dụng HTQL An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001 tại doanh nghiệp
 • Bài tập nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp đã thực hiện

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

 •  Bài tập tình huống
 • Thực hành đánh giá nội bộ (lý thuyết và thực hành)
 1. Các chứng chỉ sau khóa học

              Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý  An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001

 1. Học phí: 1,5 triệu/học viên
 2. Giảng viên: Là các Tiến sĩ, Thạc sĩ hiện đang là các nhà lãnh đạo của các tổ chức, với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo về An toàn và Bảo hộ Lao động  tại các tổ chức trong và ngoài nước.

 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

1. Khóa đào tạo Chuyên gia HSE -Môi trường, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp 

2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Xây dựng và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm
3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường

4. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng  ISO 9001:2015

5. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

6. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp  OHSAS 18001:2007

7. Xây dựng và Đánh giá HTQL Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường ( QHSE)
8. Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thả

Gọi 0903.710.352 (24/24) hoặc ĐĂNG KÝ để nhận TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI/b>

Đăng ký tư vấn