Giới thiệu

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế thường xuyên tổ chức các khóa học hse, khóa học qaqc, khóa học ISO 22000/HACCP, khóa nghiệp vụ tư vấn môi trường và khóa học vận hành và xử lý nước thải cho những bạn sinh viên, những anh chị đã đi làm có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, công việc đã và đang thực hiện.

[​IMG]
A. Mục tiêu

– Trang bị kiến thức tổng hợp về các vấn đề môi trường hiện nay con người đang đối mặt.
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường sống và các rủi ro, mối nguy ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất.
– Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường, các mối nguy, rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro.
– Áp dụng hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.
– Xây dựng sổ tay về hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
– Áp dụng đánh giá nội bộ trong các trường hợp điển hình tại doanh nghiệp.

B. Phương pháp giảng dạy
Thao tác lý thuyết
Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình
Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống
Thực hành đóng vai
Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

C. Đối tượng tham dự
Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
Cán bộ quản lý nhà nước về môi trường và an toàn.
Sinh viên năm 3, năm cuối của các trường đại học/cao đẳng, sinh viên mới ra trường các ngành về môi trường và An toàn.

[​IMG]
D. Nội dung

Module 1. Hệ thống pháp luật và quản lý môi trường trong doanh nghiệp

Tổng quan về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp
Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường: Báo cáo ĐTM, đề án BVMT, đăng ký kế hoạch BVMT, báo cáo giám sát môi trường.
Thực hiện quản lý chất thải công nghiệp: nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt.
Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, phân loại, xử lý về quản lý chất thải nguy hại, trách nhiệm của chủ nguồn thải.
Hướng dẫn thực hiện, khai báo với cơ quan nhà nước các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

Module 2.Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
Tầm quan trọng và lợi ích doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống ISO 14001.
Nhận diện các khía cạnh môi trường tại doanh nghiệp.
Đánh giá các khía cạnh môi trường – Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm.
Áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp.
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.
Cải tiến hệ thống quản lý môi trường EMS và ISO 14001.

Module 3. Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001

++ Một số khái niệm liên quan đến An toàn lao động (ATLĐ).

Khái niệm về bảo hộ lao động (BHLĐ).
Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ).
TNLĐ và phân loại TNLĐ trong nhà máy và dự án.
Vùng nguy hiểm, Khoảng cách an toàn.
Cơ cấu che chắn, bảo vệ, Cơ cấu phòng ngừa.
Tín hiệu an toàn, dấu hiệu an toàn.

++ Các quy định của pháp luật và hướng dẫn thực hiện công tác An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tổng quan về các quy định của pháp luật về công tác An toàn lao động.
Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn lao động
Hướng dẫn thành lập, chức năng và nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở, đội Sơ cấp cứu, An toàn vệ sinh viên…
Hướng dẫn lập kế hoạch công tác an toàn – vệ sinh lao động.
Hướng dẫn xử lý, điều tra, khai báo Tai nạn lao động trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện các chính sách cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác trang bị bảo hộ cá nhân trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.
Hướng dẫn quản lý các loại máy móc thiết bị trong nhà máy đặc biệt là các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặc về an toàn lao động.
Hướng dẫn quản lý hóa chất, xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng ngừa – ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác PCCC trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp: Khám sức khỏe định kỳ và khám bênh nghề nghiệp cho người lao động …

++ Giới thiệu một số kỹ thuật an toàn phổ biến trong SXCN

An toàn điện
An toàn làm việc trên cao
An toàn hóa chất
An toàn thiết bị nâng chuyển
An toàn thiết bị chịu áp lực
An toàn không gian kín
An toàn phòng chống cháy- nổ
Một số KTAT khác: An toàn thiết bị cầm tay, máy hàn điện …

++ Nhóm giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN trong SXCN

Các biện pháp cơ bản trong phòng ngừa & ứng phó các sự cố trong sản xuất
Bốn nguyên tắc vàng trong phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố trong sản xuất

++ Thiết lập và xây dựng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001

Nhận diện các mối nguy, rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp:
Đánh giá rủi ro theo OHSAS 18001:2007.
Quy trình quản lý rủi ro.
Phân tích và kiểm soát rủi ro.
Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp.

[​IMG]

Module 4. Hướng dẫn xây dựng các thủ tục – quy trình thực hiện ISO 14001 và OHSAS 18001

Hướng dẫn xây dựng chính sách môi trường – an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
Hướng dẫn xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu về môi trường – an toàn sức khỏe nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện.
Hướng dẫn xây dựng các thủ tục – quy trình thực hiện ISO 14001 và OHSAS 18001.
Hướng dẫn quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001.

Module 5. Hướng dẫn Đánh giá nội bộ và đánh giá bên thứ 3 theo ISO 19011:2011

Nguyên tắc đánh giá nội bộ và bên thứ 3
Các kỹ thuật đánh giá nội bộ
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ
Thực hành đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp cụ thể

E. Các chứng chỉ sau khóa học

1. Chuyên gia đánh giá – kiểm soát Môi trường – An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HSE)
2. Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
3. Giảng viên: Học viên khóa học HSE được học trực tiếp từ các giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn quản lý chất lượng, môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, đây còn là những chuyên gia làm việc và học tập trong môi trường đa quốc gia nên sẽ chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích cho học viên.

Gọi 0903.710.352 (24/24) hoặc ĐĂNG KÝ để nhận TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI/b>

Đăng ký tư vấn