Kiểm định kỹ thuật an toàn

Kiểm định kỹ thuật an toàn

Kiểm định kỹ thuật an toàn
10.0 trên 10 được 6 bình chọn

Khóa đào tạo QA – QC (Ca Tối )

QA – QC

        ˜ Đánh giá – Kiểm soát Chất lượng ˜

 1. Mục tiêu

Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

Khóa học QAQC Cung cấp những kiến thức chung về các phương thức và tiêu chuẩn quản lý Chất lượng

Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015.

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến

 1. Phương pháp giảng dạy

Thao tác lý thuyết

Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

Thực hành đóng vai

Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

 1. Đối tượng tham dự

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất.

Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp.

Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

 1. Nội dung khóa học QA/QC

Module 1: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

–           Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn.

–           Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

–           Chu trình PDCA

–           Nhận thức về chất lượng

–           Giới thiệu về ISO 9001:2015

–           Mục đích áp dụng

                          Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

–           Phân biệt một số thuật ngữ có liên quan về HTQLCL theo ISO 9001:2015

–           Điều kiện cần và đủ khi áp dụng

–           Kế hoạch triển khai áp dụng

–           Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập thực hành

                      Áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

–           Mô hình áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

                      Hướng dẫn đánh giá nội bộ

–           Tổng quan về đánh giá chất lượng nội bộ:

–           Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

–           Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập tình huống

Module 2: Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

–           Tổng quan về môi trường

–           Cơ sở pháp lý của nhà nước về môi trường

–           Vấn đề thực trạng môi trường Việt Nam và môi trường tại các doanh nghiệp

–           Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp

Module 3: Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001

–           Tổng quan về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

–           Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

–          Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp

   Module 4: Sử dụng 7 công cụ thống kê kiểm soát chất lượng

 1. Các chứng chỉ sau khóa học

–         Chuyên gia Kiểm soát và Đánh giá chất lượng (QA – QC)

–         Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

 1. Học phí: 1,8 triệu/học viên

 

Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001:2015


 ISO  9001:2015

        ˜ Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng 

 1. Mục tiêu

Giúp cho học viên :

Cung cấp những kiến thức chung về các phương thức và tiêu chuẩn Quản lý chất lượng.

Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015.

Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng nội bộ.

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến.

Thực hành các nghiên cứu điển hình, bài tập tình huống, bài tập đóng vai.

 1. Phương pháp giảng dạy

Thao tác lý thuyết

Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống

Thực hành đóng vai

Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

 1. Đối tượng tham dự

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất.

Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp.

Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

 1. Nội dung

Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

–           Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn.

–           Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

–           Giới thiệu một số công cụ năng suất chất lượng cơ bản (lý thuyết và thực hành)

–           Chu trình PDCA

–           Nhận thức về chất lượng

–           Giới thiệu về ISO 9001:2015

–           Mục đích áp dụng

Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

–           Phân biệt một số thuật ngữ có liên quan về HTQLCL theo ISO 9001:2015

–           Điều kiện cần và đủ khi áp dụng

–           Kế hoạch triển khai áp dụng

–           Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập thực hành

Áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

–           Mô hình áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

–           Bài tập nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp đã thực hiện

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

–           Tổng quan về đánh giá chất lượng nội bộ:

–           Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

–           Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập tình huống

–           Thực hành đánh giá nội bộ (lý thuyết và thực hành)

 Sử dụng 7 công cụ thống kê kiểm soát chất lượng, kiểm định kỹ thuật an toàn

 1. Các chứng chỉ sau khóa học

–         Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý  Chất lượng ISO9001:2015

–         Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng ISO 9001

 1. Học phí: 1,5 triệu/học viên

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ VIỆN INTIC

1. CHỨC NĂNG

 • Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực tiễn của công tác đào tạo nhân lực trong sự phát triển kinh tế;
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn
 • Tư vấn các lĩnh vực xã hội liên quan đến các đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin về đào tạo nhân lực;
 • Hợp tác trong nước và nước ngoài về đào tạo nhân lực. Công tác Hợp tác trong nước và nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật.
Gọi 0903.710.352 (24/24) hoặc ĐĂNG KÝ để nhận TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI/b>

Đăng ký tư vấn