Khóa học QA QC

Khóa học QA QC

Khóa học QA QC
7.0 trên 10 được 4 bình chọn

Nội Dung Chính [Hide]

KHÓA HỌC QA – QC

        ˜ Đánh giá – Kiểm soát Chất lượng ˜

  1. Mục tiêu

Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

Khóa học QAQC Cung cấp những kiến thức chung về các phương thức và tiêu chuẩn quản lý Chất lượng

Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015.

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến

  1. Phương pháp giảng dạy

Thao tác lý thuyết

Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

Thực hành đóng vai

Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

  1. Đối tượng tham dự

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất.

Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp.

Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

  1. Nội dung khóa học QA/QC

Module 1: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

–           Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn.

–           Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

–           Chu trình PDCA

–           Nhận thức về chất lượng

–           Giới thiệu về ISO 9001:2015

–           Mục đích áp dụng

                          Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

–           Phân biệt một số thuật ngữ có liên quan về HTQLCL theo ISO 9001:2015

–           Điều kiện cần và đủ khi áp dụng

–           Kế hoạch triển khai áp dụng

–           Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập thực hành

                      Áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

–           Mô hình áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

                      Hướng dẫn đánh giá nội bộ

–           Tổng quan về đánh giá chất lượng nội bộ:

–           Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

–           Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập tình huống

Module 2: Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

–           Tổng quan về môi trường

–           Cơ sở pháp lý của nhà nước về môi trường

–           Vấn đề thực trạng môi trường Việt Nam và môi trường tại các doanh nghiệp

–           Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp

Module 3: Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001

–           Tổng quan về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

–           Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

–          Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp

   Module 4: Sử dụng 7 công cụ thống kê kiểm soát chất lượng

  1. Các chứng chỉ sau khóa học

–         Chuyên gia Kiểm soát và Đánh giá chất lượng (QA – QC)

–         Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

  1. Học phí: 1,8 triệu/học viên

    

Ngoài các khóa học trên còn đào tạo những khóa học sau:

1. Khóa đào tạo Chuyên gia HSE -Môi trường, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp 

2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Xây dựng và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm
3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường

4. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng  ISO 9001:2015

5. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

6. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp  OHSAS 18001:2007

7. Xây dựng và Đánh giá HTQL Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường ( QHSE)
8. Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Gọi 0903.710.352 (24/24) hoặc ĐĂNG KÝ để nhận TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI/b>

Đăng ký tư vấn